Odborné
podujatia.sk

V prípade otázok sa prosím obracajte
na Naďu Libušovú, nada.n.libusova@gsk.com

Odoslané

Registrácia ukončená

V prípade otázok sa prosím obracajte
na Naďu Libušovú, nada.n.libusova@gsk.com

Kapacita je naplnená

Ďakujeme za váš záujem, kapacita je, žiaľ, limitovaná.

V prípade otázok sa prosím obracajte
na Naďu Libušovú, nada.n.libusova@gsk.com

Program piatok
15:30 - 15:50
Cestovateľská medicína v praxi
MUDr. Ivan Bakoš
15:50 - 16:10
10 rokov pneumokokového očkovania v NIP
RNDr. Lucia Maďarová, PhD.
16:10 - 16:20
PRESTÁVKA
16:20 - 17:40
Blok prednášok: Nové možnosti prevencie meningokokových infekcií

RNDr. Anna Kružlíková: Epidemiológia N. meningitidis vyvolávajúcich invázne ochorenia na Slovensku

Doc. MUDr. Holečková, PhD: Novinky v prevencii inváznych meningokokových ochorení

MUDr. Zuzana Kuková, PhD: Praktické aspekty očkovania proti inváznym meningokokovým ochoreniam - Prečo? Kedy? Ako?

17:40 - 18:00
PRESTÁVKA
18:00 - 18:45
Čo priniesla zmena legislatívy pre očkovanie proti HPV
MUDr. Ladislav Masák, CSc. / MUDr. Elena Prokopová
18:45 - 19:00
Hexavakcína ako pilier imunizačného programu
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD, MPH.
Program sobota
08:30 - 12:00
Očkovanie: predmet vášnivých diskusií vo vašich ambulanciách, Interaktívny workshop - panelová diskusia

PhDr. Miriam Jurštáková

Mgr. Mária Hatoková, PhD.

JUDr. Stanislav Ďurica/JUDr. Michal Blahovec

MUDr. Jarmila Pertináčová, PhD, MUDr. Elena Prokopová

Mediforum 2019

Piešťany

20.- 21.9.2019 | Resort Esplanade

Štyri prednáškové bloky
doplnené o diskusie.

V prípade otázok sa prosím obracajte
na Naďu Libušovú, nada.n.libusova@gsk.com

Odoslané

Registrácia ukončená

V prípade otázok sa prosím obracajte
na Naďu Libušovú, nada.n.libusova@gsk.com

Kapacita je naplnená

Ďakujeme za váš záujem, kapacita je,
žiaľ, limitovaná.

V prípade otázok sa prosím obracajte
na Naďu Libušovú, nada.n.libusova@gsk.com