Odborné
podujatia.sk

V prípade otázok sa prosím obracajte
na Naďu Libušovú, nada.n.libusova@gsk.com

Odoslané

Registrácia ukončená

V prípade otázok sa prosím obracajte
na Naďu Libušovú, nada.n.libusova@gsk.com

Kapacita je naplnená

Ďakujeme za váš záujem, kapacita je,
žiaľ, limitovaná.

V prípade otázok sa prosím obracajte
na Naďu Libušovú, nada.n.libusova@gsk.com

Program piatok
15:30 - 15:50
Cestovateľská medicína v praxi
MUDr. Elena Adamkovičová, PhD.
15:50 - 16:10
10 rokov pneumokokového očkovania v NIP
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
16:10 - 16:20
PRESTÁVKA
16:20 - 17:40
Blok prednášok: Nové možnosti prevencie meningokokových infekcií

RNDr. Anna Kružlíková: Epidemiológia N. meningitidis vyvolávajúcich invázne ochorenia na Slovensku

prof. MUDr. Karol Kralinský, PhD.: Novinky v prevencii inváznych meningokokových ochorení

prof. Mgr. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD, MBA, Dott.Ric., MHA: Praktické aspekty očkovania proti inváznym meningokokovým ochoreniam - Prečo? Kedy? Ako?

17:40 - 18:00
PRESTÁVKA
18:00 - 18:45
Čo priniesla zmena legislatívy pre očkovanie proti HPV
MUDr. Elena Prokopová /MUDr. Radmila Sládičeková, MPH.
18:45 - 19:00
Hexavakcína ako pilier imunizačného programu
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
Program sobota
08:30 - 12:00
Očkovanie: predmet vášnivých diskusií vo vašich ambulanciách, Interaktívny workshop - panelová diskusia

PhDr. Miriam Jurštáková

Mgr. Mária Hatoková, PhD.

JUDr. Stanislav Ďurica/JUDr. Michal Blahovec

MUDr. Jarmila Pertináčová, PhD, MUDr. Elena Prokopová

Mediforum 2019

Jasná

13.- 14.9.2019 | Hotel Chopok

Štyri prednáškové bloky
doplnené o diskusie.

V prípade otázok sa prosím obracajte
na Naďu Libušovú, nada.n.libusova@gsk.com

Registrácia ukončená

V prípade otázok sa prosím obracajte
na Naďu Libušovú, nada.n.libusova@gsk.com

Kapacita je naplnená

Ďakujeme za váš záujem, kapacita je,
žiaľ, limitovaná.

V prípade otázok sa prosím obracajte
na Naďu Libušovú, nada.n.libusova@gsk.com